บริติช เคานซิลเปิดสถิติการสอบ IELTS ในไทยพบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

บริติช เคานซิลเปิดสถิติการสอบ IELTS ในไทยพบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

บริติช เคานซิลเปิดสถิติการสอบ IELTS ล่าสุดในไทย พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น สะท้อนการเติบโตอีกครั้งหลังจากโควิด-19 และเตรียมแผนจัดสอบรูปแบบออนไลน์ สามารถสอบจากบ้าน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 บริติช เคานซิล ประเทศไทย ชี้สถิติการสอบ IELTS ทั้งหมดในประเทศไทยระหว่างปี 2564-2565 รวมกว่า 35,000 ครั้ง สะท้อนถึงการกลับมาเติบโตอีกครั้งหลังผลกระทบของโควิด-19 และจำนวนที่กลับมาเพิ่มขึ้นของผู้ที่ต้องการนำคะแนนสอบไปใช้ยื่นศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ต่อยอดในสายงานอาชีพ หรือย้ายถิ่นฐานที่อยู่

โดยภาพรวมคะแนนสอบของคนไทยยังอยู่ที่ระดับ 6 เทียบเท่ามาตรฐานเฉลี่ยทั่วโลก ทักษะที่คนไทยทำคะแนนได้ดียังคงเป็นทักษะความเข้าใจ ได้แก่ การฟัง และการอ่าน มากกว่าทักษะการแสดงออก หรือการพูดและการเขียน

ล่าสุดเพื่อเฉลิมฉลองวาระฉลองครบรอบ 70 ปีของบริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้เปิดตัวศูนย์สอบแห่งใหม่ IELTS on Computer ณ สยามสแควร์ ทำให้บริติช เคานซิล สยามสแควร์ กลายเป็นศูนย์ให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษ แหล่งข้อมูลศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และการจัดสอบวัดระดับภาษาอย่างครบครัน โดยเปิดสอบทุกวัน รองรับได้กว่า 400 ผู้สอบต่อสัปดาห์

สำหรับในส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ปัจจุบันบริติช เคานซิลมีศูนย์สอบอย่างเป็นทางการ ที่ดำเนินการจัดสอบด้วยตนเองและพาร์ตเนอร์ในอีก 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สมุทรปราการ ปทุมธานี และอยู่ระหว่างการดำเนินการขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

บริติช เคานซิลเปิดสถิติการสอบ IELTS ในไทยพบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

นางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า จากข้อมูลล่าสุดพบว่าสถิติจำนวนการสอบ IELTS ทั้งหมดในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น สะท้อนถึงการกลับมาเติบโตอีกครั้งจากผลกระทบของโควิด-19 โดยมีจำนวนการสอบ ดังนี้

  • ช่วงเดือนเมษายน 2564-มีนาคม 2565 มีจำนวนสอบรวมกว่า 35,000 ครั้ง
  • ช่วงปี 2563-2564 (ช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก) มีจำนวนสอบรวมกว่า 25,000 ครั้ง
  • ช่วงก่อนโควิด (2562-2563) มีจำนวนสอบรวมกว่า 45,000 ครั้ง

“จำนวนดังกล่าวยังแสดงถึงจำนวนที่กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งของคนไทยตั้งแต่วัยเรียนถึงวัยทำงาน ที่มีความต้องการนำคะแนนสอบไปใช้ในการยื่นศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงต่อยอดในสายอาชีพของตนเอง”

นางเฮลก้ากล่าวเพิ่มเติมว่า คะแนนสอบ IELTS เฉลี่ยของผู้สอบชาวไทยในวัตถุประสงค์ด้านวิชาการ (IELTS Academic) อยู่ที่ระดับ 6 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยกลางของผู้สอบ IELTS ทั่วโลกที่อยู่ที่ประมาณ 6.1

ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างกัมพูชาจะอยู่ที่ 5.8 เวียดนาม 6.1 ฮ่องกง 6.6 และมาเลเซีย 6.9 โดยทักษะที่คนไทยที่ทำได้ดีที่สุด ได้แก่ การฟัง (6.4) ตามมาด้วยการอ่าน (6.1) การพูด (5.9) และการเขียน (5.1) ซึ่งยังคงสะท้อนถึงจุดเด่นในด้านทักษะความเข้าใจ (receptive skills) ที่แข็งแรงกว่า ทักษะการแสดงออก (expressive skills) ของคนไทย

“การจัดสอบด้วยมาตรฐานที่ยอมรับระดับนานาชาติ เป็นหนึ่งในงานที่บริติช เคานซิล ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งอยู่ภายใต้ภารกิจหลักด้านการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ที่ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการสอนภาษาอังกฤษของคุณครูในประเทศ และการสอนภาษาอังกฤษผ่านโรงเรียนสอนภาษา

โดยการสอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การสอบ IELTS ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ยอดนิยมที่สุดในระดับสากล เพื่อวัดทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยปัจจุบันบริติช เคานซิลได้ให้บริการจัดสอบ IELTS กว่า 1,600 ศูนย์สอบ ในกว่า 140 ประเทศทั่วโลก

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการทดลองทำข้อสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ก่อนการสอบจริง สามารถทดลองได้ด้วยตนเอง ฟรี ได้ที่ www.ieltsasia.org/th/prepare/familiarisation-test”

นายสตีฟ อดัมส์ ผู้อำนวยการฝ่ายการสอบประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก บริติช เคานซิล กล่าวว่า หลังจากที่เราได้เริ่มเปิดการจัดสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2561 พบว่าในปัจจุบันอัตราส่วนของผู้สอบที่เลือกสอบแบบคอมพิวเตอร์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับการสอบแบบกระดาษจะอยู่ที่ 60 : 40

คาดว่ามาจากจุดเด่นต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สอบมากขึ้น เช่น รอบสอบทุกวัน ความรวดเร็วของการได้รับผลสอบ และระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของการสอบที่ทั้งช่วยลดระยะเวลาในการเขียนหรือจดโน้ต

และเร็ว ๆ นี้จะมีการจัดสอบ IELTS ในรูปแบบออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การเรียนหรือการทำงานจากที่ไหนก็ได้ในปัจจุบัน โดยรูปแบบการสอบจะเหมือนกับการสอบในกระดาษและการสอบบนคอมพิวเตอร์ เพียงแต่ผู้สอบจะสามารถสอบจากที่บ้าน หรือสถานที่ส่วนตัวที่เหมาะสม โดยมีคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน กล้อง และโปรแกรมเฉพาะทางของการจัดสอบ

ซึ่งในปัจจุบันการสอบ IELTS Online ยังคงเปิดสอบเฉพาะการสอบแบบวิชาการ และบริติช เคานซิลได้เริ่มต้นนำร่องเปิดสอบในบางประเทศเท่านั้น เช่น ฮ่องกง โดยสามารถติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งสำหรับการจัดสอบในประเทศไทย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ sugarcreekglencampground.com

UFA Slot

Releated